• Welkom bij VEMES

    Vereniging van Meetspecialisten Elektromagnetische Straling

Scroll to Content

VEMES stelt zich voor

Onze moderne maatschappij is vol met straling o.a. als gevolg van elektriciteit of door draadloze  communicatie. Er zijn veel wetenschappelijke studies die aantonen dat straling iets doet met  mens, dier en natuur. 

VEMES leden stellen objectief en onafhankelijk vast welke elektromagnetische invloeden en  factoren in binnenruimten aanwezig zijn die mogelijk de gezondheid kunnen schaden. Hierbij evalueren we kritisch de binnenruimte-situatie met inachtneming van het voorzorgsprincipe  in relatie tot de gezondheid. Hiervoor hanteren we in de basis de voorzorgsrichtlijnen SBM2015  welke een benchmark is van niet-ioniserende straling in relatie tot gezondheidseffecten.

12

Meetspecialisten

500+

Geholpen klanten

4500+

Uitgevoerde metingen

Onze expertise

#1

Laagfrequent elektrische velden

Laagfrequent elektrische wisselvelden bestaan uit electrische signalen van 0 Hz tot 1 Mhz. Het meest bekende is 50Hz van ons lichtnet.
In onze woning is een electriciteitsnet die onze lampen, wekkers en andere apparatuur voedt. De spanning op de leidingen veroorzaakt elektrische velden die soms zo groot zijn dat dit tot gezondheidsklachten kan leiden.

#2

Laagfrequent magnetische velden

Laagfrequent magnetische wisselvelden ontstaan wanneer er een elektrische stroom door een  geleider loopt. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld. Het frequentiebereik gaat van  0 Hz tot 1 Mhz. Het meest bekende is 50Hz van ons lichtnet.
De magnetische velden kunnen uit het eigen elektriciteitsnet komen of uit stroomkabels in de  straat of hoogspanningsmasten. Maar ook uit apparatuur zoals motoren, transformatoren maar  ook moderne elektrische auto’s.  
De magnetische velden zijn soms zo groot zijn dat dit tot gezondheidklachten kan leiden.

#3

Hoogfrequent elektrische velden

HF velden zijn technische velden die worden opgewekt om informatie over te dragen of metingen  uit te voeren (RADAR). Deze elektromagnetische velden liggen tussen de 15kHz en 300GHz. Bekende technieken zijn 4/5G, WiFi, Bluetooth, home-assitant, digitale radio en televisie. Zij zijn  inmiddels al om ons heen em kunnen bij langdurige belasting tot uiteenlopende klachten leiden.

#4

Dirty Power

Een nieuw aandachtsveld van de VEMES zijn de effecten als gevolg van netvervuiling, zgn. Dirty  Power of netvervuiling. Niet lineaire gebruikers zoals schakelende voedingen, frequentie drives,  warmtepompen en omvormers van zonnepanelen kunnen zorgen voor stoorsignalen die het  welbevinden sterk beïnvloeden. 

#5

Statische magneet velden

Onze aarde heeft een statisch magneetveld van zo’n 49µT op onze breedtegraad. Verstoring van  dit magneetveld heeft invloed op het lichaam. 
Statische magneetvelden ontstaan op twee manieren:
A.g.v. een elektrische gelijkstroom, bijvoorbeeld trams/treinen en (toekomstige) DC hoogspanningslijnen 

Polarisatie van metaal, ijzer, a.g.v. beïnvloeding permanenten magneten of elektrisch lassen.  Voorbeelden zijn stalen meubels, radiatoren en metalen pocketveren in matrassen en bedden.

#6

Statische elektrische velden

Statische elektrische velden ontstaan door oplading van de lucht en materialen. Bekend zal zijn de  knetter bij de winterdag als je een deurkruk aanpakt. 

Statische oplading ontstaat voornamelijk door wrijving van kunststoffen zoals tapijt, bureaubladen  en gordijnen. Maar ook pluche knuffels kunnen vervelende statische elektrische velden geven. 

Naast een onprettige gevoel, zorgt statische lading ook voor een slechte luchtkwaliteit door het  vormen van een overschot aan positieve luchtionen. Hieraan hechten mogelijk weer toxische  stoffen die uit de inrichting wordt afgegeven aan de lucht. 

Join us

De VEMES verwelkomt graag geïnteresseerden die meetspecialist  zijn of willen worden.

Let’s talk today

Wilt u een meting laten uitvoeren neem dan contact met ons op of direct met één van onze leden.