De activiteiten van de leden van de VEMES omvatten:

  • Vaststellen van elektromagnetische invloeden en factoren in binnenruimten die mogelijk de gezondheid kunnen schaden
  • Meettechnisch en analytisch kwantificeren van de fysieke niet-ioniserende elektromagnetische velden (EMVs) d.m.v. objectieve, reproduceerbare en wetenschappelijk onderbouwde methodes
  • Kritisch evalueren van de binnenruimte-situatie met inachtneming van het voorzorgsprincipe in relatie tot de gezondheid
  • Ontwikkelen van concepten voor duurzame, efficiënte en situatie-specifieke sanering
  • Vakbekwaam bewaken en controleren van saneringsmaatregelen die de straling meetbaar verminderen
  • Opleiden van gekwalificeerde deskundigen.
  • Adviseren over gezond en stralingsarm bouwen en renoveren van gebouwen.