De specialisten van de VEMES hebben zich verenigd bij de beroepsvereniging om:

  • Samen de effectiviteit van hun werk te verbeteren
  • Het beroep van EMV-specialist te beschermen als zijnde een expert op gezondheidsrisico’s in relatie tot EMV en dit uit te dragen
  • Overheden, instanties, bedrijven en reïntegraties-specialisten bekend te maken met de expertise van de EMV-specialist
  • Te zorgen dat de kwaliteit van de EMV-expertise op een hoog niveau blijft d.m.v. permanente educatie en kennisuitwisseling
  • Transparantie en eenduidigheid te creëren met betrekking tot de werkwijze (VEMES richtlijnen), en de verdere ontwikkeling van methoden en procedures te bevorderen.