We hechten er grote waarde aan dat onze meetspecialisten voldoen aan onze protocollen, normen en waarden. Mocht u het idee hebben dat hierin te kort geschoten is of anderszins, dan heeft de VEMES hiervoor een klachtenprocedure. Wij zullen uw klacht zorgvuldig, onpartijdig en vertrouwelijk behandelen.

Download het klachtenreglement.