De VEMES kent 4 categorieën leden:

  • Meetspecialist, senior
  • Meetspecialist, aspirant
  • Meetspecialist, automotive
  • Meetspecialist, wetenschappelijk lid

Neem contact op met één van onze leden voor metingen en advies.

 

Meetspecialist, senior

De meetspecialist senior is een ervaren meetspecialist die door ervaring en opleiding een hoge mate van expertise heeft.


Bouwbiologie Zwolle
Gezond en duurzaam wonen en werken is onze passie. Bouwbiologie Zwolle helpt de lichamelijke belasting door elektromagnetisch velden, chemische stoffen en schimmels tot een minimum te beperken. Gedegen vakkennis en een holistische aanpak dragen bij aan een prettige en gezonde leefomgeving.

 


Bouwbioloog (Lisse)
De bouwbioloog meet elektromagnetische straling en velden en geeft in een overzichtelijk stappenplan weer hoe deze te saneren. De bouwbioloog detecteert schimmels en adviseert hoe schimmels te verwijderen en schimmelvorming te voorkomen. De bouwbioloog verzorgt de bouwtechnokeuring die bij de aankoop van een woning de bouwkundige staat weergeeft.

 


ElectroSense (Noorwegen)
ElectroSense is een praktijkonderzoeks- en adviesbureau voor saneren van elektromagnetische velden. ElectroSense heeft veel projectervaring met het elektrotechnisch aanpassen van woningen, scholen en kantoren om weer een prettig en
leefbaar binnenmilieu te krijgen. Electrosense heeft daarnaast een nieuw concept ontwikkeld voor het gebruik van zonnepanelen en 24V gelijkspanning in woningen.

Meetspecialist, aspirant

De meetspecialist aspirant is een minder ervaren meetspecialist maar die wel voldoet aan de criteria van de VEMES. De senior leden van de VEMES ondersteunen de aspirant leden bij eventuele vragen of bijzondere cases.

 


Nidis Advies (Witharen)

NidisAdvies is een onafhankelijk adviesbureau dat onderzoek doet naar bouwbiologie in gebouwen en woningen. Hierbij staat de mens centraal. Het doel is een veilige en gezonde woon- en werkomgeving te creëren  voor iedereen. Stralingsonderzoek is een onderdeel daarvan. Wilt u meer weten over bouwbiologie of stralingsonderzoek neem dan contact op.

Marian Blokker


EMV Bewust, Geldrop

Bewustwording over straling is wat ik probeer te bevorderen. Via een stralingsmeting leg ik mijn bevindingen vast in een uitgebreid meetrapport. Uit deze bevindingen komt een advies voort met mogelijkheden tot stralingsreductie waar mogelijk. Ik kan ook op technisch vlak ondersteuning bieden bij de uitvoering van de adviezen om deze ook werkelijk in de praktijk te brengen. Dit kan bestaan uit het adviseren voor de juiste apparatuur en het instellen van deze apparatuur. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan o.a. routers, computers en telefoons. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat gedragsverandering een uitdaging is in de omzetting. Ook hierbij kan ik u bijstaan met tips.

 

Schooneveld

Schooneveld advies, Driebergen

Onze missie is: gezond leven en werken met elektrostress. Wij verrichten EMV-metingen, bieden persoonlijke begeleiding en trainingen om te herstellen van (elektro)stressklachten en chronische aandoeningen.

 

Meetspecialist, automotive

De meetspecialist automotive is gespecialiseerd in het vinden van oplossingen om de straling in moderne auto’s te beperken.

 


Autostralingsarm (Woerden)
Cees van Doorn van Autostralingsarm.nl is gespecialiseerd in stralingsproblemen bij voertuigen.

Meetspecialist, wetenschappelijke leden

De vereniging wordt bijgestaan door wetenschappelijke leden op zowel technisch als biologisch vlak.

 


JRS Electro Health (Dronten)
Gezond leven met minimale straling. JRS Electro Health doet in woningen en kantoren fysische metingen van elektromagnetische straling die reproduceerbaar zijn. De meting wordt gedaan door een gekwalificeerd ingenieur. JRS Electro Health adviseert over het verminderen van straling van Wifi in scholen. JRS Electro Health is specialist in stralingsarme elektronica zoals de JRS Eco-Wifi routers.


EMVmeting.nu
Straling is er, deze is nodig voor mobiele communicatie. Laten we de belasting zo laag mogelijk houden. We zijn gespecialiseerd in juridische ondersteuning en verzorgen metingen als aspirant meetspecialist.