Download het VEMES protocol voor het meten van elektromagnetische straling.

De VEMES hanteert de SBM-2015 richtlijnen (A1 t/m A5) als uitgangspunt voor het meten en beoordelen van de elektromagnetische belasting van de slaap- en verblijfplaats. SBM staat voor Standard der Baubiologische Messtechnik. Reeds vanaf 1992 wordt deze standaard opgesteld door Duitse experts, pioniers op het gebied van de bouwbiologie, die zich richten op gezond bouwen en leven, op basis van vele ervaringen van mensen (welbevinden en onwel bevinden), en wetenschappelijk onderzoek.

De SBM-richtlijn wordt ondersteund door de Oostenrijkse Ärtztekammer (ÖÄK) “ongeacht de veel hogere officiele ICNIRP blootstellingslimieten voor directe effecten”. De ÖÄK vertegenwoordigt wettelijk de beroeps-, sociale- en economische belangen van alle Oostenrijkste artsen. Zie de OÄK-richtlijn van 2012 voor de diagnose en behandeling van gezondheidsproblemen en ziektes die gerelateerd zijn aan elektromagnetische straling (blz. 9).

Download SBM-2015 richtlijnen (Engels)

Download SBM-2015 Instructions and Additions

Download BUILDING BIOLOGY STANDARD – Its Story and History